Alice Gardiner BA (hons), PGCertFET

Rwyf wedi bod yn ymarfer ioga hatha am y naw mlynedd diwethaf, ar ôl dechrau ymarfer gydag athro gwych o Sir Benfro o’r enw Bethan Walton. Mae ioga i mi wedi newid fy mywyd. Mae hi wedi bod yn arfer rhyddhau sydd wedi fy ngalluogi i daweli fy meddwl ac ymdopi â straen bywyd bob dydd. Mae dysgu i ddyfnhau a symud gyda’m hanadl wedi bod yn broses drawsnewidiol – ac mae fy ymarfer ioga wedi parhau i gryfhau a thyfu trwy fy astudiaethau yn Yoga Satsanga Ashram. Rwy’n gobeithio y gall fy addysgu helpu pobl i ddechrau neu symud ymlaen ar hyd eu llwybr eu hunain i iechyd a chydbwysedd.

Rwy’n fam llawn amser i’m mab Gwilym – ac yn byw yng Nghlunderwen gyda’m gŵr Laurie a’n dau gi mawr, Benji a Skye. Rydym wedi bod yn adnewyddu ein cartref, stiwdio ioga a gardd yma ers 2015.

I’ve been practicing hatha yoga for the last nine years, having started my practice with a wonderful Pembrokeshire based teacher called Bethan Walton. Yoga for me has been an awakening – a freeing practice that has enabled me to still my mind and cope with the stresses of everyday life. Learning to deepen and move with my breath was life changing for me – and my practice has continued to strengthen and grow through my studies at the Yoga Satsanga Ashram. I hope that my teaching can help others to start or progress along their own path to health and balance.

I’m a full-time mum to my son Gwilym and live in Clunderwen with my husband Laurie and our two big lurchers, Benji and Skye. We have been renovating our home, yoga studio and garden here since 2015.

Bydd Alice yn hapus i siarad â chi am unrhyw agwedd o ioga.

Alice is happy to talk to you about any aspect of yoga.

07805360374

hello@alicegardineryoga.com

Am fwy o gwybodaeth amdan Alice ai dosbarthidau ioga ewch i’w gwefan

www.alicegardineryoga.com

Futher information about Alice and her yoga classes are available on her website

Alice completed her yoga teacher training at The Yoga Satsanga Ashram in Wales.
Cwblhaodd Alice ei hyfforddiant athro ioga gyda’r Yoga Satsanga Ashram yn Nghymru.

www.yogasatsanga.org

2018-09-05T07:28:17+00:00